Het ontstaan van nieuwe banen en het verdwijnen van ambachten door innovatie en nieuwe technologieën is van alle tijden. Zo raakte de melkboer na jaren van trouwe dienst zijn baan kwijt door de opkomst van supermarkten. Daartegenover staat dat een functie als ‘Social Media Specialist’ twintig jaar geleden vrijwel ondenkbaar was. In dit blog artikel worden met online data de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onderbouwd. Hierbij worden 5 branches uitgelicht die momenteel zorgen voor de meeste roering.

Het CBS meldde in februari dat de werkgelegenheid flink in de lift zit. Er kwamen in het vierde kwartaal van 2014 maar liefst 42 duizend banen bij, waarvan zelfstandigen en uitzendkrachten het meest profiteerden. Het aantal vacatures groeide met maar liefst 6000. De arbeidsmarkt maakt momenteel een positieve ontwikkeling door, maar blijft voortdurend veranderen. Sommige banen worden overbodig door de technologische vooruitgang, terwijl in andere vakgebieden een te kort is aan kwalitatief personeel. Accountantskantoor Deloitte zegt dat er de komende decennia mogelijk 2 tot 3 miljoen banen gaan verdwijnen door robotisering en automatisering.

Gaat mijn functie verdwijnen?
Er wordt flink gespeculeerd over welke banen op termijn kunnen gaan verdwijnen doordat deze overbodig worden. Ook zijn er veel prognoses naar de groei van werkgelegenheid in specifieke branches. De richtingen waarin in 2015 het aantal vacatures tot vijf keer zo groot is als het aantal werkzoekenden, zijn:

  • ICT/Automatisering,
  • Techniek,
  • Directie/management,
  • Bouw,
  • Verkoop/commercieel.

De ontwikkelingen in vraag en aanbod van banen zijn goed te volgen door het online zoekgedrag te analyseren. Met momenteel 22.200 maandelijkse zoekopdrachten in Google naar het woord ‘vacature’, kan namelijk vastgesteld worden dat het online landschap een grote rol speelt in de hedendaagse zoektocht naar een baan.

Techniek
Al jaren is er sprake van een dreigend tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Kwalitatieve technische specialisten hebben al een baan en zijn niet actief op zoek naar vacatures. Er zijn niet genoeg opgeleide en bekwame technische medewerkers om alle vacatures te kunnen vervullen en naar verwachting zal dit de komende jaren doorzetten. Dit beeld wordt bevestigd door het zoekgedrag in Google. Het gemiddelde aantal zoekopdrachten naar technische vacatures lag in 2014 elke maand lager in vergelijking met 2013. Daarentegen is de concurrentie op dit soort zoekwoorden erg hoog, te zien aan de hoeveelheid advertenties op een gemiddelde SERP (Search Engine Result Page) bij een zoekterm als ‘vacature techniek’. Aanbieders van technische functies hebben het daarom moeilijk om de juiste doelgroep te bereiken en kwalitatieve sollicitaties binnen te halen.

 

Bouw
Naar verwachting zal de werkgelegenheid in de bouwsector dit jaar toenemen. In het begin van dit jaar vertoont ook het zoekvolume naar vacatures in de bouwsector een stijgende lijn. Dit betekent dat meer mensen actief op zoek zijn naar een baan binnen de bouwsector. Google geeft de prognose dat het aantal zoekopdrachten in 2016 verder toe zal nemen. Vooral in de steden Den Haag en Rotterdam wordt actief gezocht naar bouw gerelateerde vacatures. Zoekgedrag naar bouw gerelateerde vacatures per plaats.

 

ICT
Vorig jaar is de werkgelegenheid in de ICT-sector flink toegenomen. Het UWV verwacht dat deze stijging de komende jaren flink gaat doorzetten. Volgens cijfers van Jobfeed is ICT met een onveranderd marktaandeel de grootste beroepsklasse van 2014.  De meeste baankansen ontstaan voor hoger opgeleid ICT-personeel, terwijl deze professionals schaars zijn. Door deze schaarste is de online concurrentie voor ICT-gerelateerde vacatures in Google AdWords hoog. ICT specialisten hebben de banen voor het uitkiezen, waardoor het een lastige klus is voor recruiters om de juiste mensen binnen te halen. De toenemende concurrentie drijft de prijs per klik op een advertentie flink op, waardoor de adverteerder steeds meer betaalt om een prominente positie in de zoekmachine te behalen. Google zelf geeft aan dat de CPC’s een stijgende lijn hebben: een trend die ingezet is sinds maart 2013. De gemiddelde CPC voor het zoekwoord ict vacatures bedraagt al snel tussen de 1,50 euro en 3,00 euro.

 

Zorg
De zorg is momenteel onderhevig aan flinke veranderingen. Met name in de ouderenzorg en in de thuiszorg zijn reorganisaties aan de orde van de dag en wordt personeel ontslagen door bezuinigingen. Voor verzorgend personeel is de kans klein dat zij een baan vinden, omdat het aanbod de vraag sterk overtreft. Jobfeed bevestigt dat de gezondheidszorg de grootste daler is in de totale Nederlandse vacaturemarkt. Als wordt gekeken naar de trends in het zoekgedrag naar vacatures in de zorg is de vraag in Friesland het hoogst. Een adverteerder die zorgvacatures aanbiedt, zal een lage klikprijs voor de advertentie betalen omdat de concurrentie op dit gebied gering is.

 

Detailhandel
Vooral in de detailhandel zijn technologische ontwikkelingen en de behoeften van mensen die daarmee gemoeid zijn duidelijk zichtbaar. Zo ging Free Record Shop ten onder, doordat internet in opkomst kwam en men niet meer naar de winkel hoefde om een CD te kunnen beluisteren. Ook het dreigende faillissement van V&D de afgelopen tijd is een serieus signaal dat de sector detailhandel het moeilijk heeft. De laatste jaren is de consumentenbehoefte verschoven naar maatwerk, gepersonaliseerde aanbiedingen en gemak. De originele winkelier kan hier moeilijk op inspelen, terwijl de hedendaagse webshop dit wel doet. Dit is de reden dat retail meer en meer verschuift naar e-tail. De Britse Universiteit Oxford heeft onderzoek gedaan waarbij wordt gesteld dat de kans groot is dat het beroep kassamedewerker vervangen zal worden door automatisering. Als wordt gekeken naar online adverteren, zien we dat er niet wordt geadverteerd op vacature gerelateerde zoekwoorden in combinatie met winkel of winkelmedewerker.

 

Nieuwe beroepen
Als wordt gekeken naar beroepen die de afgelopen jaren zijn opgedoken, zijn dit beroepen die ontstaan zijn als gevolg van het digitaliseren van de samenleving. Als data-analist en 3D-designer kun je steeds meer je brood verdienen. De Eures zegt zelfs dat in de top tien van openstaande vacatures systeemanalisten de beste kans hebben om aan een baan te komen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Door de constante veranderingen in de IT-markt komen er steeds meer nieuwe functietitels bij. Ook marketing- en communicatiefuncties gaan mee met hun tijd. Tegenwoordig ben je niet meer gewoon ‘marketeer’, maar kun je jezelf een CRM Campaign Manager of een E-mail Marketing Specialist noemen.

 

Bron: deondernemer.nl

Terug naar overzicht