De Nederlandse werknemer verwacht dat zijn werkdag over 15 jaar een geheel andere invulling krijgt. Twee derde voorziet dat fysieke aanwezigheid op een vaste locatie niet meer nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een aanzienlijk deel van dat werk zal naar verwachting door robots worden uitgevoerd. Toch bestaat geen angst voor verlies van de baan, ook al zullen de activiteiten zeker niet eenvoudiger worden.

Werken op projectbasis

Wel is de verwachting dat werk vooral op projectbasis geschiedt en dat het vaste contract voltooid verleden tijd wordt. Maar liefst 90 procent denkt dat door de snelle en complexe ontwikkelingen continue bijscholing noodzakelijk is om succesvol te blijven. Dit zijn enkele bevindingen uit een onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. De kwalitatieve studie is uitgevoerd binnen de sectoren Olie & Gas, IT en Engineering & Technologie, die zeer aanneembaar in 2030 een belangrijk en invloedrijk deel van de arbeidsmarkt vormen.

Kunstmatige intelligentie

De meeste respondenten verwachten niet alleen dat hun werkdag er in 2030 totaal anders uitziet, zij verwachten dat ook van de sector waarin zijn werkzaam zijn. “In alle drie de onderzochte sectoren volgen technologische doorbraken zich in rap tempo op”, zegt Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland. “Denk aan de inzet van nieuwe slimme systemen, zoals kunstmatige intelligentie ofwel zelflerende geautomatiseerde kennissystemen, robotisering van productie, versmelting van bio-, nano- en high tech en de komst van 3D- en 4D-printing. Dit heeft een gigantische impact op de banen van de toekomst.”

Werken in 2030

In 2030 wordt verwacht dat de werkzaamheden op de volgende wijze gestalte krijgen:
Robots nemen de fysieke en virtuele productie over. Daaronder bevinden zich op afstand bestuurbare (nano) robots die de exploratie en exploitatie in de sector Olie & Gas overnemen.
Het routinematige ontwikkelwerk en programmeerwerk is overgenomen door specifiek ontwikkelde zelflerende geautomatiseerde kennissystemen.
De werknemer zal zich met name focussen op het ontwikkelen en aansturen van systemen en robots.

Continue bijscholing

Meer dan de helft van de respondenten (55%) verwacht niet dat het werk makkelijker wordt, maar juist dat continue bijscholing noodzakelijk zal zijn om succesvol te blijven. “Dit lijkt niet te duiden op een gebrek aan zelfvertrouwen over eigen kennis en kunde, want een ruime meerderheid van de respondenten ziet zichzelf op dit moment als voldoende opgeleid om ontwikkelingen bij te kunnen houden”, zegt van Veghel.

Positief zelfvertrouwen

“Bijscholing zal naar verwachting nodig zijn voor bijvoorbeeld het toepassen van kunstmatige intelligentie”, aldus Van Veggel. Over het algemeen zijn de respondenten positief gestemd over hun baan, want 60 procent verwacht niet dat in 2030 een groot deel van de banen verdwijnt. De professionals geven in meer opzichten blijk van zelfvertrouwen. Van hen geeft 70 procent aan zich niet bedreigd of gepasseerd te voelen door jong talent of nieuwkomers.

Bron: Customer Talk

Terug naar overzicht