Op 9 maart jongstleden vond de eerste Ronde Tafel Meeting van AT7T9 plaats. In samenwerking met Inkoopplus van Leo Stoelinga kreeg deze kleinschalige meeting (15 personen) vorm bij Hotel Zwartewater in Zwartsluis in een prettige ambiance met uitzicht over het mooie Overijsselse waterlandschap.De bijeenkomst was de eerste van kennisintensieve bijeenkomsten voor de relaties van AT7T9 werving & selectie. Gertjan Holterman, eigenaar van AT7T9, licht toe: “ Wij gaan deze bijeenkomsten minimaal twee keer per jaar organiseren voor onze relaties en hun relaties. Er zijn in het bedrijfsleven een aantal issues die in versneld tempo een stempel op de strategie blijken te drukken. Door het organiseren van deze interactieve sessies kunnen we kennis overbrengen, maar worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld kennis en ervaring te delen. Bovendien is het een mooie en intieme manier om te netwerken met leidinggevenden uit diverse branches. Zo krijgt toegevoegde waarde naar onze klanten concreet vorm”.

Bij deze eerste bijeenkomst stond “Circulariteit in relatie tot Strategisch inkopen” centraal. Onder leiding van Leo Stoelinga (o.a. docent aan de NEVI-opleidingen en de Hogeschool van Rotterdam) vonden er goede en constructieve discussies plaats tussen de deelnemers. Holterman: “ Deze zeer geslaagde en inhoudelijk bijeenkomst was een goede aftrap van dit concept en smaakt naar meer!”

Dit najaar zal de volgende Ronde Tafel Meeting worden georganiseerd. Relaties van AT7T9 zullen hiervan te zijner tijd op de hoogte worden gesteld.

Terug naar overzicht