De werkloosheid in Nederland stijgt al twee jaar vrijwel onophoudelijk. Ook afgelopen maand nam het aantal mensen zonder baan toe, met zestienduizend naar 675 duizend mensen. Daarmee is nu 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Toch wordt niet elke sector even hard getroffen door dalende werkgelegenheid.

Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de werkgelegenheid in verscheidene bedrijfstakken sinds het begin van de crisis in 2008 juist is toegenomen. Deze stijging is zowel zichtbaar in het aantal banen als in het totale aantal gewerkte uren. Bij het aantal banen kijkt het CBS naar het gemiddelde over een afgerond jaar, waardoor cijfers van 2013 ontbreken. Een top vijf:

1. Verzorging en welzijn
Betreft onder meer: verzorging, verpleging en begeleiding.
Banen: 12,7 procent gestegen, van 780 duizend in 2008 naar 879 duizend in 2012.
Uren: 8,8 procent gestegen, van 763 miljoen in 2008 naar 830 miljoen in 2012.

2. Gezondheidszorg
Betreft onder meer: ziekenhuizen, laboratoria, ambulancediensten.
Banen: 9,4 procent gestegen, van 446 duizend in 2008 naar 488 duizend in 2012.
Uren: 10 procent gestegen, van 529 miljoen in 2008 naar 582 miljoen in 2012.

3. Horeca
Betreft onder meer: restaurants, cafés en hotels.
Banen: 5,7 procent gestegen, van 296 duizend in 2008 naar 313 duizend in 2012.
Uren: 7,2 procent gestegen, van 263 miljoen in 2008 naar 282 miljoen in 2012.

4. Energievoorziening
Betreft onder meer: productie en distributie van elektriciteit en aardgas.
Banen: 3,8 procent gestegen, van 26 duizend in 2008 naar 27 duizend in 2012.
Uren: 7,5 procent gestegen, van veertig miljoen in 2008 naar 43 miljoen in 2012.

5. Grond-, water- en wegenbouw
Betreft onder meer: aanleg wegen, dijken, bruggen en riolen.
Banen: 5,4 procent gestegen, van 56 duizend in 2008 naar 59 duizend in 2012.
Uren: 2,2 procent gestegen, van 90 miljoen in 2008 naar 92 miljoen in 2012.

Naast deze sectoren zagen ook het afvalbeheer, de it- en informatiedienstverlening en de groothandel de werkgelegenheid sinds 2008 stijgen. Over alle sectoren nam het aantal banen juist af tot 7800 duizend, een daling van 1,6 procent. Het aantal gewerkte uren per jaar liep met een krimp van 2,6 procent nog sterker terug naar bijna tien miljard in 2012.

Het aantal uren is volgens een woordvoerder van het CBS een belangrijke nuance, omdat het aantal banen alleen niet de meest representatieve graadmeter voor werkgelegenheid is. “Want als het gemiddelde aantal banen toeneemt, maar het totale aantal gewerkte uren terugloopt, worden de banen in verhouding kleiner”, legt hij uit. Dit was in de detailhandel bijvoorbeeld het geval.

In hoeverre de werkgelegenheid in de eerste zes maanden van dit jaar is afgenomen, valt door de meetmethode van het CBS moeilijk te bepalen. Zo is in de zorg en verzorging sinds het vierde kwartaal van vorig jaar sprake van een lichte dip. Die beperkt zich volgens de zegsman van het statistiekbureau echter vooral tot de welzijnszorg. “En ook daar zie je nog een stijging ten opzichte van 2008”, stelt hij.

Bron: Nieuws.nl

Terug naar overzicht