De renovatiedeal ‘de Stroomversnelling’, getekend door grote bouwpartijen en corporaties, zorgt volgens het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) voor 9.000 extra banen. Onder andere VolkerWessels en Dura Vermeer nemen het voortouw bij de eerste 10.000 woningen die in het kader staan van de grootse deal.

Inmiddels hebben 17 corporaties zich aangesloten voor de opschaling naar nogmaals 100.000 woningen. Daarnaast kan de Stroomversnelling op brede steun rekenen van minister Blok van Wonen en Rijksdienst tot vakbonden en Woonbond, evenals van branche-organisaties in de bouw. Daarmee is in potentie de start gemaakt van een omvangrijke renovatiegolf in vele wijken in Nederland, op vernieuwende wijze gefinancierd door de energierekening en daardoor met gelijkblijvende woonlasten voor huurders.

9.000 banen tot 2020
Het EIB nam een stijgende renovatiestroom naar energielabel B als uitgangspunt en becijferde voor een complete renovatie naar het niveau energienota=0, waar in de Stroomversnelling sprake van is, een cumulatieve toename tot 9.080 banen tussen 2013 en 2020. De cumulatieve additionele productie over dezelfde periode bedraagt 1,8 miljard.

Diverse branche-organisaties sluiten zich aan bij de Stroomversnelling: Woonbond, BNA, Bouwend Nederland, FME-CWM, Uneto VNI, NVTB, Aannemersfederatie, OnderhoudNL, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Netwerk Conceptueel Bouwen.
Daarnaast ondersteunt minister Blok de deal: “Ik proef precies de mentaliteit die we nodig hebben. Ja, we zitten in de crisis, maar de enige manier om er uit te komen is om te kijken waar de kansen liggen en dat is precies wat met de Stroomversnelling gebeurt. Ik ga de regelgeving aanpassen voor de corporaties en leg dat voor aan de Tweede Kamer. Ook ga ik de helft van het fonds inzetten dat in het Woonakkoord is vrijgemaakt juist om energiebesparing en de bouwsector een impuls te geven, omdat dit initiatief naadloos past.”

Daarnaast staat de teller van aanhakende corporaties inmiddels op 17: Nijenstee, HEEMWonen, Wonen Breburg, Wonion, Allee Wonen, Rijswijk Wonen, Woonstichting Den Helder, WoonFriesland, Ymere, De Woonplaats, Stadgenoot, De Alliantie, Woonbedrijf, Site Woondiensten, Woningstichting Bergh, Woonbron en ProWonen.

Slimme renovatie’
De Stroomversnelling, primair gestart tussen BAM, VolkerWessels, Dura Vermeer, Ballast Nedam en corporaties Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos en Wonen Limburg, beoogt een slimme en grondige renovatie van 111.000 seriewoningen uit de jaren ’50-’70 door financiering op basis van de cashflow van de energierekening.

Dit is mogelijk door een combinatie van drie nieuwe ideeën: ten eerste betalen huurders hun energiekosten aan hun corporatie. Vervolgens investeren corporaties dat geld in renovatie en leveren bouwers duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Terug naar overzicht