Dit jaar moet het nog ‘privacy en databeveiliging’ voor zich dulden, maar ‘sterkere employer branding en arbeidsmarktcommunicatie’ wordt in 2019 toch echt de grootste prioriteit, denken HR-professionals. Een verbetering van de employer branding scoort daarmee hoger op de prioriteitenlijst dan bijvoorbeeld ‘Strategische Personeelsplanning’ of ‘Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid’, blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot en Performa. Het is al sinds 2015 dat de ondervraagde HR-professionals in dit onderzoek steeds vaker aangeven meer werk te willen maken van hun werkgeversmerk. In 2015 was het onderwerp zelfs nog op plek 16 terug te vinden op de prioriteitenlijst.

In collectieve sector het hoogst op de agenda

Het is opvallend genoeg alleen de collectieve sector waar dit jaar het meest belang wordt gehecht aan het onderwerp ‘employer branding’. In alle andere branches moet het nog het onderwerp ‘privacy en databeveiliging’ voor zich dulden. Volgend jaar zakt dat laatste onderwerp echter weer weg op de HR-agenda. En hoe dan ook geeft het onderzoek wel duidelijk aan waar het speerpunt ligt voor veel HR-afdelingen: hoe nog aan goede mensen te komen, en hoe je te onderscheiden op de huidige krappe arbeidsmarkt?
performa trends spanning arbeidsmarkt
Spanningsmeter arbeidsmarkt, 2012-2017, bron: CBS, HR-Trends

Bijna driekwart heeft problemen met werven

Het aantal respondenten dat momenteel zegt problemen te ervaren in werving (71%) is fors hoger dan in 2017 (56%). Respondenten voorzien in 2019 nog meer problemen in
het aantrekken van personeel. In 4 jaar tijd is het beeld compleet omgekeerd. Waar in
2015 een kwart van de organisatie problemen had bij het ingevuld krijgen van specifieke
functies, geldt dat inmiddels voor bijna driekwart van de organisaties.

performa trends problemen werving en selectie
Problemen werving en selectie, onderzoek HR-Trends

Ook de HR-arbeidsmarkt wordt steeds krapper

De krappe arbeidsmarkt heeft overigens ook betrekking op de HR-beroepsgroep zelf, zo blijkt uit het onderzoek. Zo meldt consultancy.nl dat 58 procent van alle HR-professionals vandaag de dag wordt benaderd door andere werkgevers of headhunters voor een mogelijke nieuwe functie elders. In 2017 was dit nog minder dan de helft (49 procent).

Bron: Werf-en.nl

Terug naar overzicht