Het vinden van een baan is een flinke uitdaging op een krappe arbeidsmarkt. Om iedereen een kans op een baan te garanderen is selecteren op leeftijd, door bijvoorbeeld leeftijdseisen in vacatureteksten, in Nederland niet toegestaan. 

Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als het selecteren op leeftijd is gebaseerd op overheidsbeleid dat een wettelijke basis heeft, zoals het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit beleid maakt het voor bedrijven mogelijk om specifiek jongeren van achttien tot 27 jaar te werven. Wel is van belang dat deze reden in de advertentie staat vermeld. Het College kreeg de vraag voorgelegd door een tuincentrum. De organisatie vraagt in een vacature voor restaurantmedewerker om een jong persoon tussen de achttien tot 27 jaar. In de vacature staat dat het een baan is in het kader van het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het tuincentrum wil weten of deze vorm van leeftijdsdiscriminatie is toegestaan.

Wanneer mag leeftijdsdiscriminatie?

Door een leeftijdsgrens in een personeelsadvertentie te gebruiken discrimineert een organisatie sollicitanten op basis van hun leeftijd. Leeftijdsgrenzen zijn alleen toegestaan als de overheid werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid voert om bepaalde leeftijdsgroepen aan het werk te helpen. Dit beleid moet wel een wettelijke basis hebben. Het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid is gebaseerd op de Rijksbegroting 2014, Begrotingswet XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het College concludeert dan ook dat het tuincentrum zich op dit kabinetsbeleid mag beroepen en niet discrimineert door een jong persoon te werven  tot 27 jaar.

Bron: managersonline.nl

Terug naar overzicht