Personal branding is een aanpak die staat voor een bepaalde manier van werken. Deze aanpak komt in essentie neer op:

  • de verbinding leggen tussen wie je bent en wat je doet;
  • een positief beeld van jezelf bij anderen creëren.

De uitgangspunten achter de methodiek zijn onder andere dat elke mens uniek is en over unieke kwaliteiten beschikt. Ook de visie dat mensen vooral moeten doen waar ze goed in zijn en daar nog beter in worden, behoort tot de uitgangspunten. Een ander belangrijke overtuiging is dat je als professional voortdurend op zoek bent naar een manier om je toegevoegde waarde voor anderen te verhogen.

Wie is gebaat bij deze personal branding aanpak?
Professionals die de betekenis en impact van hun werk willen verhogen, hebben met de personal branding aanpak een krachtige toepassing in handen. Professionals die hun kwaliteiten optimaal willen benutten, die willen doen waar ze voor bedoeld zijn en dit vervolgens als ‘vanzelf’ willen laten gebeuren, kunnen met deze aanpak hun voordeel doen. De aanpak helpt bij het maken van keuzes over banen, projecten, opleiding en andere activiteiten.

De resultaten van de aanpak zijn te verdelen in een ‘interne’ en ‘externe’ component:

  • voor jezelf geeft deze manier van werken rust en focus in de dingen die je doet: je weet wat te doen,
  • daarnaast heeft deze manier van werken een impact op je omgeving: je wordt hoger gewaardeerd, vaker aanbevolen en vaker gevraagd; mensen willen graag met je samenwerken: meer betaald werk dus.

De vier pijlers van de personal branding aanpak
De personal branding aanpak is de afgelopen zes jaar ontwikkeld door Tom Scholte op basis van een uitgebreide literatuurstudie en ervaring in de praktijk. Onderzoeken en theorieën uit onder ander de psychologie, sociologie, marketing, didactiek, onderwijs, werkgeluk, motivatie en zelfreflectie gecombineerd met meer dan 200 workshops/trainingen hebben geleid tot deze resultaat gerichte aanpak.

De personal branding aanpak bestaat uit vier pijlers. Je blijft bij deze aanpak voortdurend werken aan de versteviging van deze pijlers. De resultaten zullen zichzelf dan gaan manifesteren

Pijler I: beantwoord de drie vragen: deze vragen vormen ‘het personal branding paspoort’; de drie vragen die beantwoord dienen te worden zijn:

  1. Waar ben ik goed in? Deze vraag kent de onderverdeling naar interesse/ expertise, eigenschappen/vaardigheden en activiteiten/ producten/ diensten. Kenmerkend is dat de eerste twee bij je als persoon horen. Deze antwoorden zijn constant en worden in de tijd sterker en helderder. Het antwoord over de activiteiten/ producten/ diensten kan heel goed veranderen in de tijd. Dit antwoord is, mede door veranderingen in de maatschappij, aan ontwikkeling onderhevig.
  2. Wat kan ik daarmee voor anderen betekenen? Het antwoord op deze vraag is gericht op de resultaten waar je een bijdrage aan wilt leveren, al dan niet in samenwerking met anderen. Het antwoord op deze vraag geeft energie en motivatie om ook die dingen te doen die soms minder relevant lijken.
  3. Waar doe ik het voor? Het hogere doel. De intentie die je hebt met je werk. Dit is verreweg de lastigste vraag. Op het moment dat je het antwoord hebt, en hier je aandacht op richt, kan het vervolgens allemaal heel snel gaan.

Door regelmatig deze vragen te beantwoorden en eerder gegeven antwoorden te evalueren, ontstaat er een lijn en een focus in energie. Ook vormt het een basis voor het te vertellen verhaal en de op te pakken activiteiten.

Pijler II: vertel je verhaal; deze pijler is gericht om je omgeving mee te nemen in wat je doet, en vooral in hoe je dat doet en wat je daarmee voor anderen kunt betekenen. Dat kan online via bijvoorbeeld LinkedIn. Dat kan ook offline tijdens de koffie, feestjes, bruiloften en partijen. En ook tijdens werkoverleg, netwerkbijeenkomsten en conferenties. In het begin is het even wennen: bewust en strategisch bepaalde dingen juist wel vertellen en andere dingen weglaten. Je hoeft niet te liegen, selectief gebruiken maken van de aandacht die je krijgt is de uitdaging. Al snel gaat dit vertrouwd voelen omdat je verteld vanuit trots, enthousiasme en vanuit een oprechte intentie.

Pijler III: draag uit wie je bent; deze pijler is gericht op het maken van keuzes in wat je specifiek wel doet. Waar stap je op af en waar zeg je ‘ja’ tegen? Welke dingen doe je, ook als ze je niet specifiek gevraagd zijn? Uitdragen in gedrag, in de dingen die je doet, wie je bent en daarmee je betekenis verhogen. Dit betekent in eerste instantie je werk gewoon heel goed doen. En jezelf ook in je werk tot uiting laten komen. Dit is 90% van de tijd en inspanning. Wat nieuw is, is dat je bewustzijn over jezelf en over jouw aanpak is verhoogd. Dit levert een hogere output en een hogere waardering op. De overige 10% van je tijd/inspanning kun je dan aanwenden aan activiteiten die niet automatisch van je verwacht worden.

Pijler IV: ga op zoek naar #samenbeter; deze pijler is gericht om andere mensen verder te helpen en ervoor te zorgen dat anderen jouw verder kunnen helpen. Voor wie ben jij van toegevoegde waarde en wie zijn jouw ambassadeurs? Het is een vereiste om je eigen verhaal goed te kunnen doen, het is ook zeer wenselijk als anderen jouw verhaal kunnen vertellen en kansen voor jou weten te signaleren. helpen. Voor wie ben jij van toegevoegde waarde en wie zijn jouw ambassadeurs?

Bron: http://www.tomscholte.com/weblog/personal-branding/

Terug naar overzicht