Ruim 8 van de 10 recruiters zegt bij een goed cv de toelichting te lezen, terwijl bijna 8 op de 10 sollicitanten denkt dat een toelichting niet wordt gelezen.

Strictly People heeft een onderzoek gehouden met als doel helderheid te krijgen in wat een recruiter wil en wat het gevoel is dat de kandidaat krijgt met betrekking tot de cv en haar toelichting/motivatie. Meer dan 350 mensen, waarvan 100 recruiters, hebben meegewerkt aan het onderzoek.

De resultaten: Heeft een cv toelichting nodig?

Ruim 1 op de 6 recruiters hecht geen waarde aan een toelichting.
3 van de 10 recruiters is pas geïnteresseerd in een toelichting als het cv aansluit.

De eerste vraag voor recruiters: Lees jij als recruiter naast het cv ook de toelichting? 17% van de recruiters geeft aan zelden tot nooit een toelichting/motivatie te lezen. 30% doet dit pas als het cv aansluit met de functie waarop gereageerd wordt. 24% doet dit als extra informatie naast het cv en 8% doet dit alleen vanwege de motivatie. 21% van de recruiters geeft aan altijd een toelichting/motivatie te lezen.

Ruim 7 van de 10 recruiters adviseert een toelichting te sturen.
Bijna 5 van de 10 recruiters geeft aan dat een toelichting naar het profiel toegeschreven mag worden.

Vraag twee is of de recruiter adviseert naast het cv een toelichting te sturen. 28,57% zegt ja, altijd. 45,72% zegt ja, en schrijf deze naar de functie toe. 20,95% geeft als advies om alleen een toelichting/motivatie te schrijven als hierom wordt gevraagd en 4,76% zegt nee, nooit doen.

Ruim 8 op de 10 sollicitanten stuurt (vrijwel) altijd (on)gevraagd een toelichting.

De eerste vraag voor sollicitanten is of zij een toelichting/motivatie sturen naast het cv. Zelden tot nooit antwoord 14,53%. 2,42% van de sollicitanten doet dit alleen als het cv aansluit met de functie, vrijwel hetzelfde % (1,73%) doet dit als het cv niet aansluit met de functie. 30,80% geeft aan dit vrijwel altijd als extra informatie naast het cv te doen. 18,34% geeft aan dit pas te doen als er om gevraagd wordt en 32,18% doet dit altijd.

Bijna 8 op de 10 sollicitanten denkt dat de toelichting (heel) soms wordt gelezen.

De laatste vraag is of de sollicitant het gevoel heeft dat de toelichting/motivatie wordt gelezen. Ja altijd, zegt 14,92%. 8,81% denkt ja, alleen als er om wordt gevraagd. Soms, niet altijd wordt ingevuld door 49,15% en vrijwel nooit (20%) en nooit (7,12%) maken de lijst compleet.

Enkele reacties:

 • Ik zit in 60 plus groep en wordt op voorhand al op een stapeltje gelegd als men in de groffe selectie op leeftijd selecteert. Solliciteer via bureaus dus helemaal zonder toelichting.
 • Naast de technische CV wil ik ook graag de toelichting lezen. Daarvan durf ik met enige zekerheid aan te nemen dat de kandidaat die zelf geschreven heeft. Dat geeft een beeld van iemand als persoon, over de motivatie en over taalvaardigheid.
 • Ik zit al jaren in het recruitment vlak en behandel steeds recruitment opdrachten bij multinationals. En dit steeds voor hogere technische functies. Op één uitzonderlijke keer na vraagt de business zelf nooit om een motivatie brief.
 • Het gaat juist om gevallen waarbij het CV net niet helemaal goed aansluit. De motivatiebrief is dan de doorslaggevende factor en geeft vaak inzicht hoe gecomitteerd iemand is, of de persoon weet waarop hij/zij solliciteert en kan de persoon mij overtuigen/nieuwsgierig maken om het gesprek toch aan te gaan?
 • Ik geef graag een toelichting op mijn cv. Daarbij streef ik naar een aantal doelen: 1. overeenkomsten met profiel opdracht 2. Waarom zou ik deze opdracht goed kunnen uitvoeren. 3 waar zit voor mij de uitdaging in de opdracht.
 • Zonder brief lijkt het of kandidaat weinig moeite heeft gedaan.
 • Als er al een terugkoppeling komt wordt er nooit aan de toelichting gerefereerd.
 • Mijn ervaring is dat de enige informatie die telt, de geboortedatum is.
 • Als recruiter valt het mij op dat mensen die vaak een goed cv hebben ook een goede motivatie hebben.
 • Als recruiter wil ik een karakterisering van de kwaliteiten van de kandidaat in de toelichting, in directe relatie tot motivatie en geschiktheid van functie en bedrijf en zijn/haar persoonlijke meerwaarde. Omdat de kandidaat het dan heeft over “mijn” vacature.
 • 3 redenen om te lezen. 1 als cv aansluit voor de volledigheid. 2. als ik twijfel kan toelichting de doorslag geven 3. als niet aansluit en ik wil afwijzen is het wel goed dat ik toelichting gelezen heb.
 • In de praktijk kom ik er achter dat de recruiter enkel de makkelijkst te presenteren kandidaat zoekt, en daarom niet probeert een CV te doorgronden, maar enkel scant op ‘makkelijke’ info.
 • Ik hou niet van ellenlange CV’s maar stel wel prijs op een gerichte toelichting.
 • Binnen 20 seconden de eerste ja’s verzameld. De rest is proof.
 • Voor de sollicitant is het maken van een, op de vacature geënte, toelichting veel werk. In deze tijd zijn mensen steeds langer werkzoekend, in mijn geval ruim 2 jaar en om iedere keer weer je in te spannen om een toelichting te maken is gewoon heel veel werk.
 • De ervaring heeft in 2 maanden al geleerd dat mijn mail motivatie cq toelichting er toe heeft geleid dat ik een reactie ( gesprek en telefoon ) heb gehad. De digitale reacties leverden daarentegen al een aantal maal helemaal géén reacties op. Inderdaad niet eens een ontvangstbevestiging.

Bron: recruitingroundtable.nl

Terug naar overzicht