Nieuwe wetgeving gaat vaak in per 1 januari. Zo ook de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Als werkgever heb je geen keuze en kost het je veel (niet geplande) energie om deze zaken in orde te maken. Aan het einde van het jaar spelen daar altijd nog andere onderwerpen. Die vaak ook speciale aandacht vragen. Kans dus dat er essentiële informatie tussen je vingers doorglipt. Vandaar, met dank aan DAS, nog even een laatste reminder voor mogelijke valkuilen.

Verschillende experts hebben je waarschijnlijk al op de hoogte gesteld van deze valkuilen of denkfouten van de WAB. Maar voor de zekerheid nog even de belangrijkste op een rijtje zodat je niet ín de kuil valt in 2020:

Valkuil 1: Transitievergoeding

Veel ondernemers gaan ervan uit dat er een overgangsrecht geldt voor de transitievergoeding bij tijdelijke contracten die aflopen in 2020, maar in 2019 al zijn aangegaan. Maar dat is niet zo! Als een dienstverband in 2020 door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Er is hiervoor geen overgangsregeling.

Valkuil 2: Oproepkrachten

Alle werkgevers moeten oproepkrachten voortaan elk jaar een schriftelijk aanbod doen. Met een vaste urenomvang, gebaseerd op het aantal gemiddeld gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Heb je eind 2019 als werkgever bijvoorbeeld een schriftelijk aanbod gegeven van 15 uur per maand en de werknemer heeft gemiddeld over de laatste 12 maanden 20 uur per maand gewerkt? Dan ontkom je er vanaf 1 januari 2020 niet aan om hem of haar een aanbod te doen voor een vaste urenomvang van 20 uur per week.

Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al minimaal een jaar in dienst zijn moeten uiterlijk op 1 februari 2020 zo’n aanbod krijgen. Als je dat als ondernemer niet op tijd doet, kan de oproepkracht met terugwerkende kracht loon over deze extra uren opeisen.

Valkuil 3: Ketenregeling

Een werkgever mag nu maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal twee jaar. Dit kan nu nog, voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt die termijn van twee jaar verruimd naar drie jaar.

De nieuwe regels voor de ketenregeling treden op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking. Dat betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is. Ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. De denkfout die ondernemers veel maken is dat de ingangsdatum van het contract het uitgangspunt is, maar dat is de einddatum.

Tot zover de WAB. Even opletten dus, veel succes gewenst met de nieuwe regeltjes…ik ben benieuwd of het gaat werken zoals bedoeld.

Voor alle ins en outs kan je ook nog naar deze website.

Terug naar overzicht