Slechts achttien procent van de managers beschikt momenteel over exact de juiste mensen. Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40 procent van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88 procent.

Slechts twaalf procent zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn. Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van Yacht.

Regels belemmeren een optimale equipe
Dick Koopman, directeur bij Yacht: “De resultaten zijn in mijn ogen onthutsend. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mis match en daardoor leiden we economische schade”. Deze mis match wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mismatch van huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen. Omdat medewerkers niet zo maar ontslagen kunnen worden, omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers nu met een niet-optimale equipe. Bij organisaties die verder vooruit kijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en op de arbeidsmarkt is men over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Daarvan geeft 35 procent aan over exact de juiste mensen te beschikken. De oorzaak van de mismatch moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.

Bijna iedereen wil wel iemand vervangen
Het onderzoek leert dat vijftien procent is van plan het komende jaar medewerkers te vervangen omdat het profiel niet meer past; 39 procent overweegt dit. Daarnaast zou 40 procent mensen willen ontslaan als er geen belemmering is door wet- en regelgeving. Als er geen enkele belemmering zou zijn, wil zelfs 88 procent van de managers een of meerdere medewerkers ontslaan. De overheid spant de kroon met 90 procent. Binnen de huidige ontslagrechtregels werkt nog vaak de regel van last in first out. Dit is in 27 procent van de gevallen een belemmering voor het ‘verversen’ van het personeel. Op de langere termijn leiden dit soort regels tot een grote mis match en kunnen organisaties hun doelstellingen niet realiseren. Koopman: “In de huidige tijd zijn principes als last in first out niet meer te handhaven omdat het niets zegt over de expertise die mensen hebben. Het is voor iedere organisatie cruciaal om op het juiste moment over de juiste expertise te kunnen beschikken.”

 

Bron: managersonline.nl

Terug naar overzicht