Moeite om geschikt personeel te vinden? Beter personeelsbeleid kan al een hoop schelen, stelt de Rabobank in een nieuwe publicatie. In dat beleid loopt Nederland namelijk sowieso flink achter, aldus de onderzoekers. Zowel in de industrie als in de rest van de economie zien ondernemers een tekort aan arbeidskrachten steeds vaker als de belangrijkste belemmering voor hun activiteiten. Maar hoe zit het eigenlijk met het personeelsbeleid van de bedrijven die klagen over krapte? De Rabobank besloot er eens wat dieper in te duiken. En dan blijkt dat er – zeker in internationaal perspectief – nog veel te winnen valt qua personeelsmanagement.

rabobank belemmering ervaren

‘Mensen werven is te leren’

Met name Nederlandse industriebedrijven kunnen hun personeel beter managen, aldus de onderzoekers. Bedrijven die hier krapte ervaren zijn namelijk niet méér dan andere bedrijven gefocust op het aantrekken van personeel. ‘Verrassend’, aldus de onderzoekers. ‘Maar misschien is het wel zo dat de bedrijven die aangeven moeite te hebben, deze moeite juist hebben omdat ze minder goed zijn in mensen aantrekken.’

‘MISSCHIEN ZIJN BEDRIJVEN DIE LAST VAN KRAPTE HEBBEN, GEWOON MINDER GOED IN MENSEN AANTREKKEN’

Omgedraaid gezegd: ben je goed in mensen aantrekken, dan zul je ook minder snel krapte ervaren. Of, nog korter: mensen werven is te leren. Oftewel: ‘Meer nadruk op personeelsmanagement is gewenst’, in woorden van de onderzoekers.

Nederlands personeelsbeleid internationaal gezien 8ste

Uit eerder onderzoek van RaboResearch in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat Nederland zesde staat op de internationale ranglijst van goede managementpraktijken in het algemeen. Specifiek op het gebied van personeelsbeleid blijkt de score echter (iets) minder rooskleurig.

personeelsbeleid rabobank

De score hier wordt berekend aan de hand van een gemiddelde van zes scores op onderdelen die betrekking hebben op zowel het aantrekken en de inzet als het behoud van talent. Nederlandse bedrijven scoren hier gemiddeld een 2,81 op een schaal van 1 tot 5, goed voor een achtste plaats in de internationale ranglijst. De VS is hier (met 3,18) koploper, maar ook Duitsland, Canada, Singapore, Japan, Groot-Brittannië en Zweden scoren beter dan Nederland.

‘Logisch om te investeren in schaars personeel’

Bedrijven die zeggen last te hebben van de krapte scoren in het onderzoek trouwens (significant) beter op 3 van de 6 scores, te weten: talent ontwikkelen, onderscheidend werkgeverschap en personeel behouden. Niet zo heel verrassend, vinden de onderzoekers dat. ‘Want bedrijven die arbeidsmarktkrapte ervaren doen er natuurlijk alles aan om talent dát ze hebben ook daadwerkelijk te behouden en hen een prettige werkomgeving te bieden. Bovendien is het logisch dat je als arbeid schaars is investeert in het ontwikkelen van de zittende werknemers. Personeel waarnaar je op zoek bent, kan misschien wel intern worden opgeleid.’

Advies: beloon medewerkers die talent van buiten halen

Als je krapte ervaart wordt je door de onderzoekers onder meer aangeraden om je eigen medewerkers meer te belonen als ze talent van buiten ‘signaleren en binnenhalen’. Referral dus. Dit zorgt trouwens niet alleen voor beter personeelsmanagement, meldt het onderzoek. ‘De blik van buiten’ leidt doorgaans ook tot betere bedrijfsprestaties.

‘HET AANBOD VAN PERSONEEL HEBBEN BEDRIJVEN NIET ZELF IN DE HAND. MAAR ZE KUNNEN WEL MEER DOEN OM DE KRAPTE HET HOOFD TE BIEDEN’

Niet dat ‘optimaal ingerichte personeelsmanagementpraktijken de krapte doen verdwijnen’. Dat beseffen de onderzoekers naar eigen zeggen ook wel. ‘Het aanbod van vaardig personeel hebben bedrijven met hun personeelsbeleid natuurlijk niet zelf in de hand. Maar wel kunnen ze zelf meer doen om de krapte het hoofd te bieden én te werken aan een hogere productiviteit.’

Bron: werf-en.nl

Terug naar overzicht