De Europese Unie moet meer investeren in het scheppen van banen om de economie uit het slop te trekken en de vrede binnen de Unie te handhaven, vindt Laszlo Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid.

De commissaris vreest dat er een economische kloof ontstaat door de massale werkloosheid in de perifere landen van de Eurozone. De jeugdwerkloosheid in Spanje en Griekenland is bijna 60 procent.  ”Er is een gevaarlijke polarisatie gaande binnen de Unie”, zei Andor donderdag in Moskou waar de G20-ministers van Financiën de werkloosheid bespraken.

Volgens hem hebben landen in de Eurozone vooral hun concurrentiepositie proberen te verbeteren met structurele hervormingen waarbij lonen en overheidsuitgaven daalden. ”Daarmee wordt de vraag en het economisch herstel in de kiem gesmoord. Wij zijn nu op zoek naar een meer vraaggedreven herstel.”

Andor verwierp de suggestie dat hoge sociale uitgaven juist de boosdoener zijn van de slechte prestaties op het gebied van werkgelegenheid en economische groei. ”De landen met de hoogste sociale uitgaven hebben een goede concurrentiepositie.  Scandinavië is kampioen als het gaat om concurrentiepositie, economische groei en sociale cohesie. ”

Afgelopen maand besloten Europese leiders om binnen twee jaar 6 miljard te investeren in een programma dat jeugdwerkloosheid moet bestrijden. De Jeugd Garantieregeling moet jongeren een baan, opleiding of stage bieden, binnen vier maanden nadat ze zijn afgestudeerd. Economen zeggen dat 6 miljard te weinig is, zij stellen dat de regeling 20 miljard kost.

Andor verdedigt de Jeugd Garantieregeling: ”Op de korte termijn houdt de regeling sociale problemen binnen de perken”, zegt hij. ”Daarbij is het een investering omdat de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt wordt verbeterd.”

Terug naar overzicht