Eén dag voor hét grote kinderfeest, op 4 december, was het prachtig weer in Nederland. De zon scheen, de lucht was blauw en het was fris buiten, koud zelfs. Als groot liefhebber van buiten fietsen zat ik onrustig op mijn bureaustoel in mijn kantoor steeds maar weer naar buiten te kijken. Ga ik of ga ik niet? De verleiding werd me uiteindelijk te groot, ik haastte me naar huis, kleedde me om en pakte de mountainbike. Het was fantastisch fietsen in het bos!

Om het gevoel van improductiviteit een beetje te compenseren maakte ik op het mooiste plekje, bij een prachtig vennetje vol in de zon, een videoboodschap en zette dit op de social media. En toen barstte het los! Meer dan 3000 views, veel positieve opmerkingen en tot aan de dag van vandaag komen de mensen die ik spreek hier op terug. Blijkbaar is dit toch iets dat velen wel willen, maar toch niet doen.

Flexibel werken

Nou ja, zo bijzonder is het allemaal niet. Maar ík heb als zelfstandig professional wél de flexibiliteit om de keuze te maken om te gaan fietsen als ik zin heb (en tijd). Die flexibiliteit en vrijheid is belangrijk voor me. Ja, ik heb ook klanten die ik moet bedienen en afspraken die ik moet nakomen en dat lukt me toch aardig in de 7 dagen van de week.

Ik werk intensief samen met mensen in mijn netwerk die ook zelfstandig werken, soms in Nederland, soms op Bali, soms vanuit een skigebied in Italië of zelfs op een cruiseboot in de Middellandse Zee. Remote werken neemt toe, steeds meer ZP’ers hebben diverse opdrachten naast elkaar lopen. Ik spreek een toenemend aantal kandidaten voor onze vacatures die flexibel, minder of anders willen werken. Er is duidelijk een beweging gaande naar balans tussen werk en privé en een individualistische invulling van tijd. Een beweging die, als je het mij vraagt, niet te stoppen is! Het “nieuwe werken”.

Ontwikkeling van de arbeidsmarkt en nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2020 hebben we te maken met de WAB. In mijn vorige blog heb ik nog aangegeven waar op te letten bij deze nieuwe wet. De laatste weken verschijnen er allerlei berichten in de media over ondernemers die de WAB proberen te omzeilen, de mazen in de wet opzoeken. Vaak leidt dit tot risicomijdende situaties waar de wet niet voor bedoeld is. Werknemers worden er vaak juist niet beter van maar gaan meer onzekerheid tegemoet.

Deze week kwam het rapport van de commissie Borstlap uit. De opdracht van deze commissie is relatief eenvoudig geformuleerd, maar zeer complex en veelomvattend. Het uitgangspunt van het gepubliceerde advies is, onder andere, het creëren van meer zekerheid en gelijkheid voor iedereen die werkt. Ontwikkeling en innovatie zijn belangrijke items. Met name de vaste baan staat centraal in het advies. Als het advies wordt doorgezet is er een grote kans dat de zelfstandig professional krampachtig wordt teruggedrukt in een keurslijf van maatregelen.

Water

Het lijkt er op dat beleidsmakers een aantal ontwikkelingen in de samenleving niet onder ogen willen zien of gewoon ontkennen. We hebben echter te maken met een toename van individuen die in vrijheid eigen keuzes willen maken waarbij de wereld ons werkterrein is. Jonge generaties willen niet meer vasthouden aan de oude(rwetse) patronen van invulling van werk en leven. “Oudere” werkenden maken bewuste keuzes om op latere leeftijd voor zichzelf te beginnen of een jaar wat anders te doen, zoals de wereld rondreizen of  vrijwilligerswerk. Startups hebben behoefte aan flexibiliteit bij hun personeel of zoeken samenwerkingsvormen die vrijheid geven. Maar ook de traditionele ondernemers hebben behoefte aan ruimte om te ondernemen op een manier waarin ze niet te veel beperkt worden in het maken van hun keuzes door “oud denken”.

De krachten in de samenleving veranderen snel, meebewegen en in banen leiden werkt volgens mij beter dan een dam plaatsen voor deze ontwikkelingen. Net als water vinden we, zowel als werknemer als ondernemer, anders altijd wel een weg om te komen waar we willen.

…En dan ’s middags fietsen als het mooi weer is…

Wil je ook onze vacatures zien? Ga dan naar ons vacatureoverzicht!

Terug naar overzicht