Meer vacatures, meer vertrouwen en dus ook een betere doorstroming op de arbeidsmarkt. Een onderzoek onder toonaangevende spelers in de markt constateert positieve ontwikkelingen voor hogeropgeleiden en werkgevers.

Het aantal vacatures voor hogeropgeleiden is in het eerste kwartaal van 2014 met 15 procent gestegen op jaarbasis. Dat zorgt voor meer vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan. Het aantal actief werkzoekenden is gestegen van 11 procent vorig jaar naar 14 procent dit kwartaal.

Het actief zoeken naar werk en het vinden van een nieuwe baan zorgt voor lucht op de arbeidsmarkt. De vertrekkende werknemer laat een baan achter en een werkgever kan weer nieuw personeel aannemen. Daardoor stijgt het aantal vacatures. Lang was het gebrek aan doorstroming een groot probleem op de arbeidsmarkt.

Op het hoogtepunt van de crisis zei 40 procent van de professionals niet te zoeken naar ander werk, dat aantal is volgens het onderzoek nu gedaald naar 27 procent.

Het belang van salaris daalt voor deze professionals. Van de ondervraagden noemt 58 procent salaris en 55 procent de inhoud van het werk als belangrijkste factor bij de keuze voor een baan. Die percentages waren een jaar geleden respectievelijk 70 procent en 51 procent.

“Omdat er meer vacatures zijn, krijgen mensen meer vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Wel zien we dat de arbeidsmarkt, ook voor hogeropgeleiden, steeds flexibeler wordt. Het vaste contract is echt verleden tijd en zal op den duur bijna niet meer worden aangeboden. Flexibiliteit en kunnen laveren op grillige economische golven is het devies.”

bron: nrc.nl

Terug naar overzicht