Minder afval loont, geeft lucht en banen

2013-06-21 | Bron: iNSnet |
Jaarlijks kan Nederland zo’n 7 miljard euro verdienen door slimmer en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Hoe minder afval, hoe meer Nederland verdient. Ook zal de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar dalen door efficiënt grondstoffengebruik. Door het opwekken van  duurzame energie wordt al veel CO2 uitstoot bespaard, maar dit is bijna twee keer zo veel. Ook ontstaan er extra banen in de maak- en repareerindustrie, in de recycling- en dienstensector.

Circulaire economie

Dit blijkt uit het TNO-rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ dat staatssecretaris Wilma Mansveld  (IenM) 20 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met de aanpak van het IenM-programma Van Afval naar Grondstof. Een circulaire economie betekent een  optimaal gebruik van grondstoffen, duurzaam gebruik van hulpbronnen, geen afval of uitstoot. Het TNO-onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. Mansveld benut het als één van de bouwstenen voor ‘Van Afval naar Grondstof’. Met dit programma geeft de staatssecretaris invulling aan de kabinetsambitie voor Groene Groei. Kern van het programma is een optimaal gebruik van grondstoffen door het voorkómen van afval en het afval dat toch ontstaat beter te scheiden en te recyclen.
Grondstoffenlabels
Nederland kan volgens Wilma Mansveld flinke stappen zetten als al bij het ontwerp van een product rekening wordt gehouden met het hergebruik ervan.  De staatssecretaris wil  met het bedrijfsleven nagaan of er grondstoffenlabels gemaakt kunnen worden.  Op zo’n label kunnen verkopers, consumenten en recyclingbedrijven zien wat voor materialen in een product zitten en hoe die hergebruikt kunnen worden. Volgens Mansveld is er nog veel winst te halen, zowel voor het milieu als de economie, door beter hergebruik van onder meer kunststof en beton.  Daarvoor hebben bedrijven al  belangstelling getoond.  Met consumenten, gemeenten en bedrijven gaat de staatssecretaris praten over het beter scheiden van huishoudelijk afval.

Groene businessmodellen
Ook wil zij bekijken of ‘groene businessmodellen’ gestimuleerd kunnen worden. Nederland zou meer toe moeten naar het kopen van diensten in plaats van producten. Dan schaf je als bedrijf  straks geen spaarlampen meer aan maar je koopt licht. Nu wordt in Nederland 79 procent van het afval gerecycled.  ,,We zijn al goed op weg. Dat betekent niet dat we er al zijn. Er liggen nog aanzienlijke kansen voor economie en milieu’’, stelt Mansveld in haar brief aan de Kamer.

Groene groei
Zij wil de economie groen laten groeien; de welvaart laten toenemen door in te zetten op duurzame oplossingen. Nederland kan veel bereiken, aldus de staatssecretaris,  al maakt ze de kanttekening:  ,,Een 100 procent circulaire economie is voorlopig een ideaal.’’ Ze wil wel zo dicht mogelijk in de buurt komen: door grondstoffen optimaal in te zetten, uitstoot en afval te voorkomen en natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken.  Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is daarbij essentieel evenals het bewust maken van consumenten.  ,,Duurzaamheid staat centraal. We willen immers niet alleen vandaag maar ook morgen voorzieningszeker zijn’’,  stelt Mansveld.

Terug naar overzicht