“Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen. Het wijkt niet af van de gangbare praktijk, ofwel iets verloopt volgens de regel. Wat precies als normaal wordt gedefinieerd hangt dus af van de omstandigheden en is vaak cultuurgebonden.”

In 1982 begon ik als kersverse eerstejaars student lichamelijke opvoeding vol energie op de ALO in Groningen. Eén van de vakken die compleet nieuw waren voor mij was het vak Psychologie. Op de middelbare school denk je dat je al heel wat weet, maar dit was één van de vakken van een andere categorie. Ik had al wat huiswerk gedaan en had verwacht dat we allerlei interessante psychologische onderwerpen zouden gaan behandelen. Onderwerpen waarbij de theorieën van Sigmund Freud, Alfred Adler en Karl Jung een hoofdrol zouden spelen. De verrassing was groot toen de allereerste vraag door onze docent gesteld werd: “heb je wel eens een normaal mens ontmoet?”

Wat is normaal?

Ja, wat is nou normaal? Wie bepaalt wat normaal is? Wat is het oude en huidige normaal? En wat is dan het nieuwe normaal, waar iedereen het over heeft? Normaal ís niet, maar normaal is wat jíj normaal vindt, normaal is niet absoluut maar altijd relatief! Dat heb ik in dat eerste uur psychologie op de ALO in Groningen stevig in mijn hoofd geprent. En nu? Nu laat het me niet los. Na de Corona-crisis (als er een “na” is) heeft iedereen een eigen normaal, voor niemand zal het hetzelfde zijn. En wat betekent dat voor jou?

Voor wie wordt het normaal anders?

Laten we eens kijken naar een aantal significante en praktische voorbeelden van veranderingen in persoonlijke situaties als gevolg van Corona, zoals:

  • de ondernemer die jarenlang alle energie gegeven heeft voor het opbouwen van een mooi bedrijf en nu binnen een aantal maanden failliet dreigt te gaan,
  • de afstuderende student die vol energie staat te popelen om de arbeidsmarkt op te gaan, een arbeidsmarkt die momenteel veel minder kansen biedt,
  • de ontslagen medewerker die het erg goed naar de zin had en noodgedwongen thuis zit met een stuk minder perspectief,
  • de startup met het mooiste idee van de wereld, waarvoor de wereld ineens niet meer voor de voeten ligt en die geen vangnet heeft.

of

  • de ondernemer die in een branche acteert die ineens booming is en die niet weet hoe zo snel mogelijk de organisatie  aan te passen,
  • de werker in de zorg die, ingepakt in een virus-werend pak, in korte tijd alle energie geeft om de zieke medemens te helpen en ineens veel intensiever ingezet wordt.

Deze en andere voorbeelden zijn aan de orde van de dag. En jij? Misschien val je in één van de vorige categorieën, maar de kans is groot dat ook jij te maken hebt met een andere, voor jou nieuwe situatie. Hoe ga je daar dan mee om?

Het voordeel van Corona?

Een voor ons allemaal bekend persoon uit onze hoofdstad had ooit eens de gevleugelde uitspraak: “elk nadeel heb zijn voordeel!”. Natuurlijk kan ook in déze tijd “omdenken” de oplossing vormen voor nieuwe kansen. Corona houdt ons binnen, het geeft ons meer tijd met elkaar, je hebt meer tijd om dingen met elkaar te bespreken en na te denken over het hier, nu en straks. Veel mensen nemen nieuwe initiatieven, gaan iets doen wat ze al lang hadden willen doen, pakken een oude hobby op of starten zelfs nieuwe bedrijven. Voor anderen is het echter lastig om een (her)start te maken en hebben een duwtje in de rug nodig.

Dealen met een ánder normaal

Voor degenen die in deze laatste categorie vallen, die het lastig vinden om hun draai te vinden, zou het een zoektocht kunnen worden. Zoeken naar een nieuwe baan, zoeken naar een nieuwe afzetmarkt, zoeken naar een goede balans, zoeken naar nieuwe energie of zoeken naar je eigen normaal. Belangrijk hierbij kan zijn dat je weet waar je staat, je persoonlijke uitgangspunten kent en inzicht hebt in je eigen gedrag als het spannender wordt. Daarin kunnen we, als je dat wenst, een rol spelen voor je.

Doe eens niet normaal….

Aanpassen aan het nieuwe normaal óf je weg vinden in je eigen situatie. We betekenen daarin graag meer voor je! Al sinds 2016 werken wij met de persoonlijke profielanalyse van Q4Profiles, gebaseerd op het gedachtengoed van (daar is-tie weer!) Karl Jung. Deze DISC methode kan een uitgangspunt zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan over jou situatie. Een open gesprek gebaseerd op het uitgebreide verslag van door je zelf ingevulde vragenlijsten. Niet vanuit psychologisch perspectief, maar gewoon van mens tot mens, kijkend naar mogelijkheden. Mogelijk helpt het je om te komen tot een mooi persoonlijk plan voor “jouw nieuwe normaal”. Maar minimaal hoop ik dat ik je met dit blog weer aan het denken heb gezet. Succes!

Wil je meer weten over Q4 Profiles? Kijk dan eens op deze pagina op onze website. Of bel me voor het “nieuwe normaal-aanbod”, 0683791590!

Terug naar overzicht