De recessie is voorbij. Dat liet Klaas Knot, president van DNB, ons onlangs weten. Maar is dat ook te zien en zo ja, waaraan? De redactie ging op zoek en vond 7 signalen dat de recessie inderdaad voorbij is. Daar komt het afgelopen vrijdagavond gesloten nieuwe begrotingsakkoord bij, dat een positieve invloed op de economie zal hebben. Zij het dat niet alle sectoren het herstel gelijktijdig zullen merken.

• Export groeit

• Woningmarkt herstelt

• Begrotingsakkoord stimuleert economie

 

1) Begrotingsakkoord stimuleert economie

Het nieuwe begrotingsakkoord dat vrijdagavond tot stand kwam tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, heeft een positieve invloed op de economie. De gemiddelde consument is beter af dan in de oorspronkelijke kabinetsvoorstellen en een grote groep gaat er in koopkracht volgend jaar op vooruit. Het tarief in de eerste belastingschijf wordt (tijdelijk) verlaagd. De hogere inkomens worden ook gespaard, doordat de geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf niet doorgaat. En er is goed nieuws voor ZZP’ers: de afbouw van de zelfstandigenaftrek is van de baan. Goed voor de werkgelegenheid is de versnelde versoepeling van het ontslagrecht. Goed voor de begroting is dat men er nog steeds in slaagt 6 miljard extra te bezuinigen.

 

2) Export groeit

Nederland is een internationaal georiënteerd land. Ongeveer 30 procent van het geld dat wij verdienen komt uit het buitenland. Het komt daarom bij ons vaker voor dat het einde van een recessie en het begin van economisch herstel uit het buitenland komen. Momenteel groeit onze export en voor 2014 wordt een verdere stijging van de exportgroei verwacht. Het ziet er naar uit dat de export onze economie uit de recessie trekt.

 

3) Landen om ons heen herstellen

Waar Nederland nog in een recessie zit, is het herstel in de landen om ons heen al begonnen. In het tweede kwartaal van 2013 bijvoorbeeld kromp de Nederlandse economie nog met 0,3 procent. Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, groeide met 0,7 procent.

 

4) Ruimte voor groei wereldeconomie

Na de kredietcrisis en de eurocrisis hebben veel landen flink moeten bezuinigen. Dit ging en gaat ten koste van de economische groei. De bezuinigingen gaan internationaal nog door, maar nemen af. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groei in de wereldeconomie.

 

5) Woningmarkt herstelt

De woningmarkt is een van de belangrijkste kurken waarop de Nederlandse economie drijft. De woningmarkt zat de afgelopen jaren zwaar in het slop en droeg daarmee bij aan de recessie. Nu echter vertoont deze markt tekenen van herstel. De NVM onderbouwde dit afgelopen donderdag met cijfers: de verkopen zijn in het derde kwartaal van 2013 met 10 procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl de prijzen nog maar nauwelijks daalden: met 0,6 procent. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar geleden stegen de verkopen zelfs met bijna 20 procent.

 

6) Inkoopmanagers positief

De inkoopmanagersindex kwam in september voor de derde maand op rij boven de 50 uit. Cijfers boven de 50 vormen een indicatie voor groei. Het niveau in september was daarbij het hoogste in de afgelopen 29 maanden en een van de hoogste in de eurozone.

 

7) Vervangingsinvesteringen komen op gang

Veel huishoudens hebben de afgelopen jaren zuinig aan gedaan en aankopen uitgesteld. Maar op een gegeven moment moeten aankopen toch worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan auto’s en huishoudelijke apparaten die gebreken gaan vertonen en die toch een keer zullen moeten worden vervangen.

 

8) Eurocrisis voorbij

De eurocrisis was een crisis van een aantal zwakkere landen die aan de euro deelnemen, primair omtrent de financierbaarheid van hun staatsschulden. De extra maatregelen die de trojka van de ECB, de EU en het IMF hebben genomen en de strenge voorwaarden waaraan deze landen nu moeten voldoen, hebben hun vruchten afgeworpen. De rust op de financiële markten is teruggekeerd. Het vertrouwen in de euro groeit. Menno Snel, de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), stelde onlangs dat Europa niet langer de grootste bedreiging vormt voor de wereldeconomie. De Verenigde Staten en de opkomende economieën vragen nu meer aandacht van de internationale financiële gemeenschap.

 

Volgorde herstel

ABN AMRO verwacht dat de aan export gerelateerde sectoren van de Nederlandse economie het herstel het eerste merken, zo lichtte onlangs hoofdeconoom Han de Jong toe. Daarbij kun je denken aan de agrarische sector, industrie, food, groothandel, transport en logistiek. Na de export zullen de bedrijfsinvesteringen herstellen. De binnenlandse consumptie gaat pas als laatste weer groeien. Mede hierdoor verwacht ABN AMRO dat het herstel sectoren als de zakelijke dienstverlening en de horeca pas later bereikt.

 

Bron: Rikco Pardoen | Redactie BusinessCompleet

 

Terug naar overzicht