Per 8 maart 2013 is @7T9, werven, selecteren en detacheren haar landelijke activiteiten gestart vanuit Meppel. @7T9 richt zich op de zakelijke dienstverlening. De focus ligt op management, marketing en sales functies en opdrachten.

Degene achter @7T9 is Gertjan Holterman (49). Opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding op de ALO in Groningen en nog steeds veel en graag in beweging. “Mijn ervaring in de flexibele arbeidsmarkt heb ik opgedaan vanaf 1994 bij een aantal werkmaatschappijen van het beursgenoteerde USG People (Almere) en Humares (Vlissingen). Ik begon in 1994 met het opzetten van een nieuwe vestiging van ShortTrack uitzendbureau in Zwolle waarna ik na drie en een half jaar doorgroeide in management en directiefuncties bij ShortTrack, Technicum, USG Innotiv en Maintec.”

“De positionering van @7T9 is gebaseerd op de zich snel ontwikkelende arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgever en kandidaat. De vaste baan was de laatste decennia van de jaren 1900 het ideaal voor vele werkenden. In de jaren 2000 is dit veranderd. Bedrijven hebben vaak behoefte aan kortstondige en specialistische kennis. Vaak niet fulltime, maar met een vooraf vastgestelde workload en doelstelling. De mogelijkheden om flexibel en variabel ingezet te worden zijn bovendien groter geworden en maatschappelijk meer geaccepteerd.”

“Aan de andere kant kiest de werkende ook steeds meer bewust voor het aanbieden van specialisme op variabele wijze: als ZZP-er, projectmatig, op basis van  detachering of invulling van “klussen”. De ontwikkeling van diversiteit in generaties speelt hierin ook mee. De x-, y- en z-generatie maken allemaal hun eigen keuzes in hoe hun tijd in te delen. Inspelen op deze differentiatie is pure noodzaak en biedt kansen.”

“@7T9 speelt in op de veranderingen en biedt verschillende constructies om vraag aan aanbod te koppelen: werving en selectie, detacheren of inzet van een ZZP-er. Door veel in de markt te bewegen en mijn netwerk levendig te houden blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in de markt. Het opleidings- en ervaringsniveau van de doelgroep ligt op HBO en academisch niveau.”

“Het voordeel van zaken doen met @7T9 is dat je te maken hebt met een persoonlijke aanpak, één van de drie kernwaarden van @7T9. Voorstellen op een opdracht zonder dat we de kandidaat hebben gezien doen we niet. Bovendien maken we van te voren goede afspraken over hoe we gaan zaken doen met beide partijen, transparantie is een tweede belangrijke kernwaarde.”

“Ik heb door mijn jarenlange ervaring in de branche en maatschappelijke activiteiten een mooi netwerk opgebouwd. Een toegevoegde waarde is dat ik partijen die elkaar nodig hebben kan koppelen: de derde kernwaarde, verbindend.”

“Belangrijk vind ik aandacht te besteden aan de werkzoekende. Ik heb door mijn activiteiten binnen het netwerk MeppelUnited ervaren dat zorgvuldigheid en heldere communicatie met kandidaten van groot belang is.”

 

Terug naar overzicht